Menu

Sound Healing

This image has an empty alt attribute; its file name is 20181016-agenda-button-300x117.png

Genezen doorheen klank is een manier van genezen die al lang in me resoneerde, zonder dat ik het echt besefte. Meer en meer voelde ik dat als ik mensen aanraakte ik ook klanken wou en begon te maken. Door het gewoon toe te staan evolueerde dit naar heel gerichte interesse naar meer inzicht in wat ik dan wel allemaal met klank kon doen. De kracht van klank is een oergegeven, dus waarom zou er geen een gigantische creatieve kracht schuilen in onszelf (als weerspiegeling van het universum) die ieder mens weer naar zijn ware natuurlijke klank zou kunnen brengen…

Enkele jaren geleden kwam ik ‘toevallig ‘ in contact met het woord Hathor. Bij het opzoeken op google bleken dit zeer mooie wezens te zijn die al in de Egyptische tijd aanbeden en aanroepen werden voor hun uitzonderlijk krachtige genezing via harmonische klanken uit de hoogste velden van liefde. Het zijn ware meesters van klank liefde en energie. Het zijn onze oudere broeders en zusters 🙂 Uit verschillende boeken,  leerde ik zelf technieken die ze aanreiken om de mensheid te helpen om weer in liefde en harmonie te kunnen samenleven. Ze onderstrepen de belangrijkheid van het gebruik van klank bij welke emotie dan ook die je in je lichaam voelt: Verdriet, blijheid, frustratie, pijn, angst, woede, … Als je onmiddellijk klank aan een emotie geeft, gaat je lichaam dat niet kunnen vasthouden en bevrijd je je er spontaan van in het moment. Kinderen doen dat spontaan, totdat de opvoeding of school of religie of of of,.. hen het zwijgen oplegt,.. en dan begint de weg in het vastzetten en het dragen van emoties, spanningen , pijnen, .. waardoor je stilletjes wegdrijft van je eigenheid. Die pure, ware en constante vreugde is.

Ik ben uiterst dankbaar om in 2019 uiteindelijk de soundhealing cursus bij Michele Averard (free your voice, heali your life) en Nestor Kornblum te kunnen volgen. Zij hielpen me om verder dan klank alleen de sound te laten uitgroeien tot ware soundhealing. Sindsdien gebruik ik mijn stem, instrumenten als fluit en trom,  klankschalen,  stemvorken,.. om mensen in een healing intuïtief te ondersteunen. Dit is uiterst bevrijdend en krachtig. In soundhealing drukt men er op om enkel geluid en geen woorden te gebruiken omdat zij de tricky mind overstijgen. Doordat een klank niet interpreteerbaar is voor het denken en een woord wel, kan men veel dieper tot in het onbewuste helen, daar waar het denken geen vat op heeft. Ik heb ook boventonen leren zingen, the Harmonics, in het Engels. Ook zij komen voort vanuit diepe verbinding met een grondtoon. Boventonen ontstaan spontaan en weerspiegelen de ware klank van de natuur. Zo brengen ze de persoon weer terug in resonantie met zijn eigen natuur. Ze zijn intuïtief en niet gebonden aan de gewone noten. Men gaat ervan uit dat bij soundhealing je lichaam, het instrument is. Dat dient ook eerst getuned te worden, door jezelf te aarden en in 1 lijn te komen met je eigen hart en de ziel, het hart van de persoon die je zal helen. Soundhealing vraagt, focus, intentie en  onvoorwaardelijke liefde in het moment.

Welkom om dit ook te ervaren. Soundhealing is amaaaaazing!

Ik organiseer ook soundhealing concertjes en geef maandelijks open zangcirkels. De data kan je terug vinden in de agenda.


This image has an empty alt attribute; its file name is 20181016-agenda-button.png